วันที่ 12 July 2019 – 16:37 น.

นายอัทสึชิ ทาเคทานิ

เมื่อนวันที่ 12 ก.ค. 62 JETRO กรุงเทพฯ ต้อนรับนายอัทสึชิ ทาเคทานิ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพฯ ต่อจาก นายฮิโรคิ มิทสึมะตะ ประธานเจโทรคนปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายทาเคทานิ คำนึงถึงบทบาทและภารกิจของเจโทร กรุงเทพฯ 73 de cuvinte mai mult