Etichete » Ascultare

Buna neascultare, cand se face ascultare si cand nu, porunca lui Dumnezeu sa cinstim(si sa nu nesocotim) parintii duhovnicesti

Cartea: SIMEON NOUL TEOLOG, Viața și epoca, Scrieri IV, edit. DEISIS Sibiu-2006

Pag.256

Lingușeli și amenițări, reproșuri și laude, calomnii și promisiuni, ca doar printr-una din ele să-l clintească pe cel ce stătea în picioare împotriva demonilor. 502 cuvinte mai mult

Avraam a ascultat de porunca lui Dumnezeu - 29 iunie

Pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele. Geneza 26:5… 578 de cuvinte mai mult

Devoţionale

Avraam, exemplu de tată - 28 iunie

Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit” –  591 de cuvinte mai mult

Devoţionale

Părinții să-i învețe pe copii ascultarea - 7 iunie

Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Efeseni 6:1

Copiii trebuie învățați că toate capacitățile le-au fost date pentru onoarea şi slava lui Dumnezeu. 490 de cuvinte mai mult

Devoţionale

Eden, primul cămin - 01 iunie

Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! 573 de cuvinte mai mult

Devoţionale

Gloriosul pom al vieții - 1 mai

Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. 544 de cuvinte mai mult

Devoţionale

Prin credință toate lucrurile sunt ale noastre - 20 aprilie

Căci toate lucrurile sunt ale voastre.. şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:21-23.

Nu numai că Fiul lui Dumnezeu a fost dat ca jertfă pentru cel vinovat, ca Răscumpărător pentru cei pierduți, dar prin El sunt toate lucrurile sunt ale noastre. 479 de cuvinte mai mult

Devoţionale