Etichete » Fise De Lucru

Fișa de lucru nr 13

Scrieti cate un program C/C++/Java pentru fiecare dintre problemele următoare:
1. Se dau N puncte pe o dreapta prin coordonata fiecăruia. Separarea punctelor în două clase se face față de origine, C1 clasa ce conține punctele cu coordonată pozitivă, iar C2 punctele cu coordonată negativă. 179 de cuvinte mai mult

Fise De Lucru

Fișa de lucru nr 12

I.Să se realizeze următoarele cerințe:

  1. Lansaţi procesorul de text Microsoft Word 2007
  2. Scrieţi un titlu şi trei paragrafe (fraze)
  3.  Modificaţi marimea titlului la 24, primul paragraf 14, al doilea 16, al treilea 12…
  4. 300 de cuvinte mai mult
Fise De Lucru

Fișa de lucru nr 11

I.Să se realizeze următoarele cerințe:

  1.  Lansaţi procesorul de text Microsoft Word 2007
  2.  Scrieţi un titlu şi trei paragrafe (fraze)
  3.  Modificaţi marimea titlului la 24, primul paragraf 14, al doilea 16, al treilea 12…
  4. 435 de cuvinte mai mult
Fise De Lucru