Etichete » Foto

Chi inventò il telefono?

I bambini americani studiano a scuola Alexander Graham Bell.  In realtà, era Antonio Meucci.  Lui fu un interessante e prolifico inventore che, sfortunatamente, ebbe una vita tragica. 718 cuvinte mai mult

Foto

Who Invented the Telephone?

American school children are taught that is was Alexander Graham Bell.  In fact, it was Antonio Meucci.  He was an interesting and prolific inventor who, unfortunately, had a tragic life. 703 cuvinte mai mult

Foto

Prospecting

Det var vanskelige forhold idag og vinden som kom i stadige kast blåste både blomster og motiver  totalt ut av søkeren, men – så lenge blomsterflua ikke fant grunn til å flytte på seg, så skulle da sannelig heller ikke jeg?  110 cuvinte mai mult

Photo